Kadra

Kadra pedagogiczna – Szkoła Podstawowa Nr 15

Rok szkolny 2017/18

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Babul Leszek  nauczyciel historii
2. Bobrowska Iwona  nauczyciel świetlicy
3. Chorąży Janina  nauczyciel religii
4. Cierpka Magdalena  nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
5. Dąbrowska Marzena  nauczyciel języka polskiego
6. Dobrowolski Robert  nauczyciel wychowania fizycznego
7. Flak Ewa  nauczyciel języka polskiego
8. Furtak Maria  nauczyciel bibliotekarz
9. Gadowska Zdzisława  nauczanie wczesnoszkolne
10. Gajlewicz Danuta  nauczyciel świetlicy
11. Górawska Lucyna  nauczanie wczesnoszkolne
12. Hryniewicka Jolanta  pedagog szkoły podstawowej
13. Izdebski Paweł  nauczyciel wychowania fizycznego
14. Jakusiewicz Renata  nauczyciel
15. Janczyński Bogusław  nauczyciel języka niemieckiego
16. Jankowska Karolina  zastępca dyrektora, pedagog gimnazjum
17. Kajetanowicz Anna  nauczanie wczesnoszkolne
18. Kalisz Justyna  nauczyciel świetlicy
19. Kamińska – Kawa Marta  nauczyciel bibliotekarz, wspomagający
20. Kawa Agata  nauczyciel języka angielskiego
21. Kościukiewicz – Pilarek Zdzisława  nauczanie wczesnoszkolne
22. Kruczkowska Małgorzata  nauczyciel języka niemieckiego
23. Kruczkowski Rafał  nauczyciel informatyki
24. Kupczyk Katarzyna  nauczanie wczesnoszkolne
25. Łabędzki Leszek  nauczyciel matematyki
26. Majchrowska Joanna  nauczyciel języka niemieckiego
27. Maruszczak Karolina  nauczyciel świetlicy
28. Masztakowska Izabela  nauczyciel języka polskiego
29. Mickiewicz Ewa  nauczyciel przyrody
30. Myrta Łukasz  nauczyciel religii
31. Mysak – Policht Alicja  nauczyciel języka polskiego i sztuki
32. Patrzałek Robert  nauczyciel informatyki, techniki
33. Pawlak – Warzybok Monika  nauczyciel wychowania fizycznego
34. Pochłód Marta  nauczyciel świetlicy
35. Polikowska Małgorzata  nauczanie wczesnoszkolne
36. Poniatowski Sylwester  nauczyciel wychowania fizycznego
37. Reizer Anna  nauczyciel geografii
38. Semeniuk Artur  nauczyciel fizyki
39. Skowron Dorota  nauczyciel wychowania fizycznego
40. Skowron Mieczysław  nauczyciel wychowania fizycznego
41. Skowron Piotr  nauczyciel wychowania fizycznego
42. Stępień Zbigniew  dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
43. Stradomska Monika  nauczanie wczesnoszkolne
44. Szala Bernarda  nauczyciel matematyki
45. Szczypińska Lidia  nauczyciel świetlicy
46. Szik Izabela  nauczyciel matematyki
47. Szik Sławomir  nauczyciel wspomagający
48. Szpak Róża  nauczyciel chemii
49. Tuell Anna  logopeda
50. Walinowicz – Prosicki Helena  nauczyciel historii i sztuki

 

PARTNERZY SZKOŁY:

MKS Karkonosze