Kadra

Kadra pedagogiczna – Szkoła Podstawowa Nr 15

Rok szkolny 2017/18

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Babul Leszek  nauczyciel historii
2. Bobrowska Iwona  nauczyciel świetlicy
3. Chorąży Janina  nauczyciel religii
4. Cierpka Magdalena  nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
5. Dąbrowska Marzena  nauczyciel języka polskiego
6. Dobrowolski Robert  nauczyciel wychowania fizycznego
7. Flak Ewa  nauczyciel języka polskiego
8. Furtak Maria  nauczyciel bibliotekarz
9. Gadowska Zdzisława  nauczanie wczesnoszkolne
10. Gajlewicz Danuta  nauczyciel świetlicy
11. Górawska Lucyna  nauczanie wczesnoszkolne
12. Hryniewicka Jolanta  pedagog szkoły podstawowej
13. Izdebski Paweł  nauczyciel wychowania fizycznego
14. Jakusiewicz Renata  nauczyciel
15. Janczyński Bogusław  nauczyciel języka niemieckiego
16. Jankowska Karolina  zastępca dyrektora, pedagog gimnazjum
17. Kajetanowicz Anna  nauczanie wczesnoszkolne
18. Kalisz Justyna  nauczyciel świetlicy
19. Kamińska – Kawa Marta  nauczyciel bibliotekarz, wspomagający
20. Kawa Agata  nauczyciel języka angielskiego
21. Kościukiewicz – Pilarek Zdzisława  nauczanie wczesnoszkolne
22. Kruczkowska Małgorzata  nauczyciel języka niemieckiego
23. Kruczkowski Rafał  nauczyciel informatyki
24. Kupczyk Katarzyna  nauczanie wczesnoszkolne
25. Łabędzki Leszek  nauczyciel matematyki
26. Majchrowska Joanna  nauczyciel języka niemieckiego
27. Maruszczak Karolina  nauczyciel świetlicy
28. Masztakowska Izabela  nauczyciel języka polskiego
29. Mickiewicz Ewa  nauczyciel przyrody
30. Myrta Łukasz  nauczyciel religii
31. Mysak – Policht Alicja  nauczyciel języka polskiego i sztuki
32. Patrzałek Robert  nauczyciel informatyki, techniki
33. Pawlak – Warzybok Monika  nauczyciel wychowania fizycznego
34. Pochłód Marta  nauczyciel świetlicy
35. Polikowska Małgorzata  nauczanie wczesnoszkolne
36. Poniatowski Sylwester  nauczyciel wychowania fizycznego
37. Reizer Anna  nauczyciel geografii
38. Semeniuk Artur  nauczyciel fizyki
39. Skowron Dorota  nauczyciel wychowania fizycznego
40. Skowron Mieczysław  nauczyciel wychowania fizycznego
41. Skowron Piotr  nauczyciel wychowania fizycznego
42. Stępień Zbigniew  dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
43. Stradomska Monika  nauczanie wczesnoszkolne
44. Szala Bernarda  nauczyciel matematyki
45. Szczypińska Lidia  nauczyciel świetlicy
46. Szik Izabela  nauczyciel matematyki
47. Szik Sławomir  nauczyciel wspomagający
48. Szpak Róża  nauczyciel chemii
49. Tuell Anna  logopeda
50. Walinowicz – Prosicki Helena  nauczyciel historii i sztuki

 

Kadra pedagogiczna – Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5

1 Apanasionek Anna nauczyciel bibliotekarz,język polski
2 Szpak Róża nauczyciel chemii
3 Babul Leszek nauczyciel historii
4 Bagińska Elżbieta nauczyciel biologii
5 Bryszewska Marta nauczyciel świetlicy
6 Cierpka Magdalena nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego
7 Bienkiewicz Adam nauczyciel matematyki
8 Dobrowolski Robert nauczyciel wychowania fizycznego
9 Szik Izabela nauczyciel matematyki
10 Ferenc Dominika nauczyciel logopeda
11 Furtak Maria nauczyciel bibliotekarz
12 Gadowska Zdzisława nauczanie wczesnoszkolne
13 Górawska Lucyna nauczanie wczesnoszkolne
14 Grzeszczuk Krystyna nauczyciel religii
15 Hryniewicka Jolanta pedagog szkoły podstawowej
16 Izdebski Paweł nauczyciel wychowania fizycznego
17 Jakusiewicz Renata nauczyciel
18 Janczyński Bogusław nauczyciel języka niemieckiego
19 Jankowska Karolina pedagog gimnazjum
20 Kruczkowski Rafał nauczyciel informatyki
21 Kacprzycka Urszula nauczyciel matematyki
22 Kajetanowicz Anna nauczanie wczesnoszkolne
23 Kalisz Justyna nauczyciel świetlicy
24 Kamińska-Kawa Marta nauczyciel bibliotekarz,wspomagający
25 Kawa Agata nauczyciel języka angielskiego
26 Kościukiewicz-Pilarek Zdzisława nauczanie wczesnoszkolne
27 Skowron Piotr nauczyciel wychowania fizycznego
28 Kruczkowska Małgorzata zastępca dyrektora, nauczyciel języka niemieckiego
29 Kupczyk Katarzyna nauczanie wczesnoszkolne
30 Majchrowska Joanna nauczyciel języka niemieckiego
31 Maruszczak Karolina nauczyciel świetlicy
32 Masztakowska Izabela nauczyciel języka polskiego
33 Mickiewicz Ewa nauczyciel przyrody
34 Mysak-Policht Alicja nauczyciel języka polskiego i sztuki
35 Ochenkowska Małgorzata nauczanie wczesnoszkolne
36 Patrzałek Robert nauczyciel informatyki
37 Pawlak-Warzybok Monika nauczyciel wychowania fizycznego
38 Pochłód Marta nauczyciel świetlicy
39 Pochłód Przemysław nauczyciel wychowania fizycznego
40 Poniatowski Sylwester nauczyciel wychowania fizycznego
41 Prask Natalia nauczyciel fizyki i matematyki
42 Reizer Anna nauczyciel geografii
43 Rokicka Beata nauczyciel logopeda
44 Skowron Dorota nauczyciel wychowania fizycznego
45 Skowron Mieczysław nauczyciel wychowania fizycznego
46 Skrzypczyk Joanna asystent dziecka niepełnosprawnego
47 Kuleszewicz Dorota nauczyciel muzyki
48 Cheba Adrian nauczyciel wychowania fizycznego
49 Sosnowska Barbara nauczyciel religii
50 Starzyńska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
51 Stępień Zbigniew dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
52 Stradomska Monika nauczanie wczesnoszkolne
53 Szala Bernarda nauczyciel matematyki
54 Szczypińska Lidia nauczyciel świetlicy
55 Treter-Kłyszyńska Agnieszka nauczyciel plastyki i sztuki
56 Urban Bożena nauczyciel języka polskiego
57 Rodziewcz Janusz nauczyciel fizyki
58 Walinowicz-Prosicki Helena nauczyciel historii i sztuki