Doradztwo zawodowe

Teczka ucznia
Program i plan pracy doradcy
Rekrutacja 2023/24
Materiały dla nauczycieli
Zaplanuj swoją przyszłość
Informacje dla rodziców
Kontakt
Teczka ucznia

Ścieżka edukacyjna

Multimedia dla ucznia

a. Kilka słów o szkolnictwie

b. Wyszukiwarki zawodów

Literatura dla ucznia

 • Cottrell S., "Podręcznik umiejętności studiowania", Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007
 • Covey S., "7 nawyków skutecznego nastolatka", Rebis, Poznań 2011
 • Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., "Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego", KOWEZiU, Warszawa 2017
 • Zawadka M., "Chcę być kimś. Cz. 1,2,3", Wydawnictwo Mind&dream 2016
Program i plan pracy doradcy
Rekrutacja 2023/24
Materiały dla nauczycieli

Poradnik dla nauczycieli i specjalistów realizujących zgodnie z wytycznymi MEN

 

Publikacje – wsparcie metodyczne i dydaktyczne

 

Kim jest doradca zawodowy – scenariusz zajęć dla wszystkich grup wiekowych informacje na temat doradztwa, przykładowych zawodów, ćwiczenia

 

Zasoby dla nauczycieli i wychowawców klas 7 i 8 SP scenariusze, multimedia, informacje o rynku pracy, inne

 

Nowości dla nauczycieli i wychowawców

 • Materiały do wykorzystania → tutaj
 • Gry i zabawy planszowe oraz scenariusze zajęć z Mapą Karier → tutaj i → tutaj
 • Wspieranie rozwoju i kreatywności → tutaj
 • Darmowe wsparcie doradztwa → tutaj
 • Multimedialne i nowoczesne filmy → tutaj

 

KLASY I-III

 

Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/).

 • Brawo ja! – prezentacja własnych talentów
 • Zawód moich rodziców
 • Halo! Usterka! Szukam pomocy
 • Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły
 • Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?
 • Po co się uczę?
 • Jak zmieścić dzień w słoju?

 

Literatura

 • Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
 • Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017
 • Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
 • Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016
 • Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016
 • Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011
 • Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

 

KLASY IV-VI

 

Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. Wychowawcy wybierają temat/tematy zgodnie i spójnie z programem wychowawczym realizowanym w danej klasie. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/).

 • Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Jak oszczędzić pierwszy milion?
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe

 

Literatura

 • Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
 • Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
 • Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej http://www.scholaris.pl/zasob/103923
 • Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
 • Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006
 • Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004

 

KLASY VII-VIII

 

Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy

 • Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
 • Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011
 • Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
 • Dziurkowska A. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
 • Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009
 • Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008
 • Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006
 • Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017
 • Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008
 • Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012
 • Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004
 • Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007
Zaplanuj swoją przyszłość

Szkoły ponadpodstawowe w Jeleniej Górze

 

Nazwa szkoły Strona www
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego http://zerom.4me.pl/
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida https://norwid.jgora.pl/
III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego http://zsoit.jgora.pl/
Zespół Szkół Technicznych „MECHANIK” http://zstmechanik.pl/
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II Społecznego Towarzystwa Oświatowego http://szkola-spoleczna.pl/
Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej

http://elektronik.jgora.pl/zse/

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica http://www.handlowka.edu.pl/
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej http://www.zspu.jgora.pl/
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych https://www.ekonom.jgora.pl/
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego http://zsart.edu.pl/
Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

 

5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej

https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej

Źródło: https://mapakarier.org/

Kontakt

Kontakt

 

Szkolny doradca zawodowy


Szkolny doradca zawodowy pomaga młodzieży wybrać właściwą szkołę ponadpodstawową – liceum, technikum lub branżową szkołę I stopnia.

W Szkole Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze funkcję doradcy zawodowego pełni mgr Agata Kawa.


Jesteś uczniem?

Jeżeli jesteś uczniem, zobacz, co po spotkaniu z doradcą zawodowym możesz zyskać:
• poznasz swoje mocne strony, predyspozycje i talenty,
• dowiesz się w jakim zawodzie chciałbyś w przyszłości pracować i gdzie znajdziesz pracę,
• jakie musisz mieć kwalifikacje w wybranym zawodzie i ile będziesz zarabiać,
• jaką wybrać ścieżkę edukacyjną - do jakiej iść szkoły, czego się uczyć, aby osiągnąć swój cel zawodowy,
• dowiesz się gdzie w najbliższej okolicy znajdują się szkoły, które uczą na kierunkach jakie Cię interesują.
Świadomy wybór szkoły i kierunku kształcenia to później łatwiejszy start w życiu zawodowym. Zapraszamy do naszej szkoły na spotkanie z doradcą zawodowym. Z pomocą doradcy zawodowego odkryjesz swoje talenty, predyspozycje oraz ukierunkujesz je tak, aby zdobyć zawód najlepiej dopasowany do swoich oczekiwań, umiejętności i potencjału oraz dostępności ofert i miejsc pracy w okolicy.

Jesteś rodzicem?

Jeżeli Twoje dziecko jest już w klasie ósmej to najwyższa pora, aby ukierunkować je zawodowo - a co za tym idzie edukacyjnie. Jeżeli chcesz wybrać dobrą szkołę dla Twojego dziecka wspomóż się opinią szkolnego doradcy zawodowego. Nie podejmuj decyzji pochopnie. Kierując dziecko do nieodpowiedniej szkoły decydujesz o jego przyszłości! Bardzo często, kierowanie się zainteresowaniami dziecka może być złudne - one zmieniają się bowiem wraz z wiekiem i środowiskiem. Zdarza się, że młody człowiek musi zrezygnować ze swoich marzeń o przyszłym zawodzie, ponieważ jego stan zdrowia lub predyspozycje psychofizyczne uniemożliwiają mu pracę lub kształcenie się w danym kierunku. Z tego powodu spotkania z doradcą zawodowym pomagają młodzieży szkolnej odkryć swoje faktyczne możliwości oraz preferencje zawodowe i edukacyjne.

W okresie pandemii spotkanie z doradcą zawodowym możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik elektroniczny lub kontakt e-mail: kawaagata80@gmail.com