„Wysoka jakość edukacji” – projekt

W Naszej szkole realizujemy zajęcia w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” 🙂

Przejdź do harmonogramów zajęć projektowych

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 8 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie 03.2021-02.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • doposażenie pracowni w 15 szkołach w nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki, j. obcych oraz w sprzęt TIK;
  • zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 183 nauczycieli. Zaproponowane formy wsparcia są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów i nauczycieli placówek objętych projektem.

Więcej o projekcie: TUTAJ

Aktualności

Zajęcia projektowe z informatyki dobiegły końca

Zajęcia rozszerzające z informatyki w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” dobiegły końca. W roku szkolnym 2022/23 w zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 8,…

Na zajęciach dodatkowych powstają nowe projekty

Na zajęciach dodatkowych z robotyki cały czas powstają nowe projekty. Uczniowie sami projektują, programują i testują swoje dzieła. Często rozwiązując dany problem poprzez tzw. „burzę…

Pracownia robotyki działa pełną parą!

Zajęcia z Robotyki, realizowane w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” idą pełną parą! Po przygotowaniu pracowni, aktualizacji sprzętu i oprogramowania, realizujemy prototypy…

Harmonogramy

1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h8

h9

h10

h11

h12

h13

h14

h15

h16

h17

h18

h19

h20

h21

harmonogramX2023