Zajęcia językowe w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji”

W ramach projektu edukacyjnego „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach”, przez ostatnie 2 lata dzieci z klas I-VIII brały udział w zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających z różnych przedmiotów, w tym języka angielskiego. Podczas tych zajęć dzieci doskonaliły swoje umiejętności na wiele sposobów. Dzięki projektowi szkoła została doposażona w wiele pomocy naukowych, które na pewno będą wykorzystywane w kolejnych latach w pracy z naszymi uczniami.