Laboratoria przyszłości

Tymczasem w pracowni robotyki

W pracowni robotyki praca wre. Cotygodniowe zajęcia rozwijające zainteresowania przynoszą nowe projekty, tworzone przez uczniów…

Laboratoria Przyszłości

Witamy Ponownie,dzięki wsparciu w ramach Laboratoriów Przyszłości, w roku szkolnym 2023/2024 możemy wykorzystać po raz…

Mikroskopy na zajęciach przyrody

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości przez cały rok szkolny dzieci korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach…

1 2