Laboratoria przyszłości w naszej szkole

Drodzy Państwo Nasza szkoła pod koniec 2021 r. wystąpiła z wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Program Laboratoria Przyszłości jest inicjatywą edukacyjną. Projekt miał na celu unowocześnić szkoły tak, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące, ciekawe dla uczniów. Lekcje miały pomagać uczniom w odkrywaniu ich talentów. Dzięki  Programowi Laboratoria Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafił nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Jego celem jest i było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Nasza placówka w ramach tego projektu otrzymała różnego rodzaju sprzęt, m. in.: kamerę, aparat, mikroskopy, drukarkę 3D, zestawy edukacyjne Lego,  roboty edukacyjne, zestaw nagłośnieniowy, oświetlenie, tablety, stację lutowniczą. Zajęcia z użyciem najnowszych zdobyczy techniki  na pewno pomogły ze zdwojoną siłą i ogromną przyjemnością rozwijać uczniom kompetencje przyszłości z tzw. STEAM (czyli nauki, technologii, inżynierii, sztuki matematyki).

Przez cały  rok szkolny  nie próżnowaliśmy.  Przy wspólnych chęciach, zaangażowaniu i energii wykorzystywaliśmy,  kształtowaliśmy i rozwijaliśmy umiejętności manualne i techniczne do samodzielnego i krytycznego myślenia, do głębszego rozumowania matematycznego oraz wprawy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.