Kadra

Rok szkolny 2023/24

 1. Babul Leszek – Wos, etyka
 2. Biela Magdalena- nauczyciel współorganizujący kształcenie
 3. Bykowska – Bojko Justyna – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 4. Cierpka Magdalena – nauczyciel j. angielskiego , j. niemieckiego
 5. Cieślińska Daria – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 6. Dobrowolski Robert – trener saneczkarstwa
 7. Flak Ewa – nauczyciel j. polskiego
 8. Furtak Maria – biblioteka
 9. Furtak Sonia – nauczyciel w świetlicy
 10. Gadowska Zdzisława – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 11. Gajlewicz Danuta – nauczyciel matematyki
 12. Góralczyk Ewelina – nauczyciel świetlicy
 13. Górawska Lucyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 14. Gruszecka Edyta – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 15. Grycko Łukasz – nauczyciel przyrody
 16. Hryniewicka Jolanta – pedagog, nauczyciel muzyki
 17. Izdebski Paweł – nauczyciel historii, EDB
 18. Janczyński Bogusław – nauczyciel j. niemieckiego
 19. Jankowska Karolina – wicedyrektor , pedagog, nauczyciel historii
 20. Kalisz Justyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 21. Kamiński Jakub – nauczyciel świetlicy
 22. Kawa Agata – nauczyciel j. angielskiego, doradztwa zawodowego
 23. Kawa Radosław – nauczyciel w świetlicy , trener piłki nożnej
 24. Kiżuk Piotr – nauczyciel religii
 25. Kościukiewicz- Pilarek Zdzisława – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 26. Kruczkowski Rafał – nauczyciel informatyki
 27. Kubik Marta – nauczyciel wspomagający
 28. Mateusiak Jadwiga – pedagog specjalny
 29. Mysak- Policht Alicja – nauczyciel j. polskiego, etyki, plastyki
 30. Patrzałek Robert – nauczyciel informatyki, techniki
 31. Pochłód Marta – nauczyciel biologii, wychowania fizycznego
 32. Rostkowska Anna – nauczyciel w świetlicy
 33. Skowron Dorota – nauczyciel wychowania fizycznego
 34. Skowron Mieczysław – nauczyciel wychowania fizycznego
 35. Soszyńska Edyta – nauczyciel matematyki
 36. Stępień Zbigniew – dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
 37. Szpak Róża – nauczyciel chemii
 38. Szumachowska Magdalena – psycholog szkolny
 39. Mężyk Patryk – nauczyciel religii
 40. Miksiewicz Marta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 41. Lipawski Robert – nauczyciel fizyki
 42. Płoska- Sutowicz Emilia – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 43. Poniatowski Sylwester – trener saneczkarstwa