Kadra

Rok szkolny 2021/22

 1. Babul Leszek – nauczyciel historii, WOS
 2. Bienkiewicz Adam  –  nauczyciel matematyki
 3. Cierpka Magdalena – nauczyciel j. angielskiego , j. niemieckiego
 4. Flak Ewa –  nauczyciel  polskiego
 5. Furtak Maria – biblioteka
 6. Furtak Sonia – nauczyciel w świetlicy, biblioteka
 7. Gadowska Zdzisława –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 8. Gajlewicz Danuta – nauczyciel matematyki
 9. Górawska Lucyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Hryniewicka Jolanta – pedagog, nauczyciel muzyki
 11. Izdebski Paweł – nauczyciel historii, EDB
 12. Janczyński Bogusław – nauczyciel j. niemieckiego
 13. Jankowska Karolina – wicedyrektor , pedagog, nauczyciel historii
 14. Kajetanowicz Anna – nauczyciel w świetlicy
 15. Kalisz Justyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 16. Kawa Agata – nauczyciel j. angielskiego, doradztwa zawodowego
 17. Kawa Radosław – nauczyciel w świetlicy , trener piłki nożnej
 18. Kościukiewicz- Pilarek Zdzisława – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 19. Krasowska Katarzyna – nauczyciel wspomagający
 20. Kruczkowski Rafał – nauczyciel informatyki
 21. Kubik Marta – nauczyciel wspomagający
 22. Kupczyk Katarzyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 23. Majchrowska Joanna – nauczyciel j. angielskiego, j. niemieckiego
 24. Majda Katarzyna – nauczyciel przyrody, plastyki, wychowania fizycznego
 25. Mysak-Policht Alicja – nauczyciel j. polskiego, etyki
 26. Patrzałek Robert – nauczyciel informatyki, techniki
 27. Pochłód Marta – nauczyciel biologii, wychowania fizycznego
 28. Rostkowska Anna –  nauczyciel w świetlicy
 29. Skowron Dorota – nauczyciel wychowania fizycznego
 30. Skowron Mieczysław – nauczyciel wychowania fizycznego
 31. Stępień Zbigniew – dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
 32. Szala Bernarda – nauczyciel matematyki
 33. Szpak Róża – nauczyciel chemii
 34. Mężyk Patryk – nauczyciel religii
 35. Rzemińska Sara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 36. Miksiewicz Marta – nauczyciel wspomagający
 37. Prentki Daniel – nauczyciel religii
 38. Prentki Kamil –  nauczyciel geografii
 39. Jakubas Agnieszka – nauczyciel wspomagający
 40. Lipawski Robert – nauczyciel fizyki
 41. Płoska-Sutowicz Emilia – nauczyciel wspomagający
 42. Poniatowski Sylwester – nauczyciel wychowania fizycznego
 43. Pawlak-Warzybok Monika – nauczyciel wychowania fizycznego