Nasza oferta :)

OFERUJEMY…

• Bogatą ofertę programową
• Atrakcyjnie prowadzone zajęcia, w tym m.in.: zespół wokalny, zajęcia teatralne, koło szachowe, robotyka, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka sportowa, zumba
• Naukę w klasach sportowych o profilu: (narciarstwo biegowe, saneczkarstwo)
• Wysoki poziom nauczania
• Doświadczoną kadrę pedagogiczną
• Dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań
• Zajęcia i konsultacje przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty
• Realizację wielu ciekawych programów edukacyjnych

Jesteśmy „szkołą z klasą” i pracujemy zgodnie z zasadami:
1. Dobrze uczymy każdego ucznia
2. Sprawiedliwie oceniamy
3. Uczymy twórczego i kreatywnego myślenia
4. Rozwijamy społecznie
5. Pomagamy uczniom uwierzyć w siebie
6. Przygotowujemy do przyszłości

ZAPEWNIAMY…

• Bezpieczeństwo w szkole
• Szkołę bez przemocy
• Konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów
• Udział w konkursach
• Konsultacje psychologiczne
• Zajęcia doradztwa zawodowego
• Opiekę pedagoga
• Opiekę pielęgniarki
• Systematyczne monitorowanie wiedzy i umiejętności przez instytucje zewnętrzne
• Nauczycieli wspomagających
• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

POSIADAMY…

• Bogato wyposażone pracownie przedmiotowe
• Pracownie informatyczne
• Pracownię robotyki
• Bibliotekę szkolną
• Salę gimnastyczną
• Sale multimedialne z nowoczesną tablicami interaktywnymi
• Gabinet pielęgniarki
• Stołówkę
• Sklepik szkolny,
• Salę zabaw dla dzieci młodszych oraz plac zabaw w obszarze szkoły
• Kompleks boisk sportowych
• Dostęp do tras narciarstwa biegowego po Chojnikiem
• Szybki Internet

ORGANIZUJEMY…

• Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
• Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne
• Pracę na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne)
• Aktywną działalność samorządu uczniowskiego
• Wyjazdy na zielona szkołę
• Obozy sportowe (letnie i zimowe)
• Cykliczne imprezy (kiermasz świąteczny, szlachetna paczka, mecze matematyczne, wybór sportowca roku, mistrzostwa jeleniej góry w biegach na hulajnogach i nartorolkach)

WSPÓŁPRACUJEMY Z…

• Instytucjami kulturalnymi
• Policją, strażą pożarną i strażą miejską
• Poradnią pedagogiczno – psychologiczną
• TCTA w Jeleniej Górze
• Dolnośląskim Związkiem Narciarskim

Zapraszamy do nas!