Ubezpieczenie NNW

W zakładce „Dokumenty”, dodano ważne informacje dotyczące zgłoszenia ewentualnej szkody do ubezpieczyciela, w tym formularz zgłoszenia szkody, oraz informacje o sposobach zgłoszenia szkody tj. wersji papierowej oraz elektronicznej!