Mikroskopy na zajęciach przyrody

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości przez cały rok szkolny dzieci korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach tego programu.

Podczas zajęć z przyrody w ciekawy i  atrakcyjny sposób edukacja i poznawanie otaczającego świata. Nabiera nowego wymiaru. Mikroskopy, które są nie tylko pomocą naukową, ale też inspiracją do rozwijania zainteresowań pozwalają na uzupełnienie wiedzy teoretycznej również w wiedzę praktyczną.

Dzięki temu realizowane obserwacje nie tylko pozwalają spojrzeć na omawiane kwestie w innym, bardziej wyrazistym świetle, ale też rozbudzają ciekawość. Poza tym uczniowie, którzy od najmłodszych lat pracują na lekcjach przy pomocy mikroskopu, uczą się jego obsługi, rozumieją znaczenie prowadzonych badań, a to niewątpliwie procentuje w przyszłości.