Europejski Dzień Sportu Szkolnego

29 września nasza szkoła obchodzić będzie Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day – ESSD). To wielkie święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet z Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W 2022 roku w wydarzeniu wzięło udział aż 41 krajów z całego świata, a już 29 września nasza placówka stanie się częścią tej międzynarodowej inicjatywy!

Ideą ESSD jest celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci. Udział w tym wydarzeniu to nasze pierwsze wyzwanie na wrzesień, w ramach projektu Moving Schools Challenger, który będziemy realizować w tym roku szkolnym.

Już niedługo podzielimy się relacją z tego wydarzenia!

#MovingSchoolsChallenger #MovingSchoolsChallengerPoland #ESSDPoland #ActiveLessonsPlan #ESSD2023
@v4sport.Fundacja