Zajęcia projektowe z informatyki dobiegły końca

Zajęcia rozszerzające z informatyki w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach” dobiegły końca. W roku szkolnym 2022/23 w zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 8, a od września do października roku szkolnego 2023/24 uczniowie klasy 4. Zajęcia rozszerzające miały charakter zajęć warsztatowych z robotyki z wykorzystaniem pozyskanych w projekcie zestawów LEGO SPIKE Prime. Uczniowie realizowali wiele projektów z zakresu robotyki, w tym m.in. tworzyli chwytaki, inteligentne sejfy, rękę robota czy maszyny kroczące. Mieli możliwość tworzenia i programowania własnych projektów. Uczniowie poznali elementy zestawu LEGO, w tym czujniki, silniki oraz hub, umożliwiający sterowanie danego prototypu robota po wcześniejszym odpowiednim zaprogramowaniu.

Zajęcia rozszerzające to zajęcia, na których wszystkie założone cele i efekty zostały zrealizowane. Zajęcia bardzo przydatne w procesie wyrabiania umiejętności twórczego i logicznego myślenia, w tym organizacji pracy i współpracy w grupie. Zajęcia rozwijające uczniów manualnie i umysłowo w procesie projektowania robotów o różnym zastosowaniu i przeznaczeniu.

Nabyte przez uczniów wiadomości i umiejętności przyczyniły się do rozwijania kreatywności, twórczego i analitycznego myślenia w procesie rozwiązywania prostych i bardziej złożonych problemów algorytmicznych oraz konstruowania robotów realizujących założone algorytmy. Rozwijania umiejętności programowania, w tym tworzenia i wymyślania algorytmów a na ich podstawie programów do sterowania danym robotem.

Zajęcia przebiegały w miłej i twórczej atmosferze, a uczniowie chętnie brali w nich udział 🙂

Prowadzący: mgr inż. R. Kruczkowski

Rok szkolny 2022/23

Rok szkolny 2023/24