KONKURS BIOLOGICZNY – MODEL KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ

Nauczyciel biologii – Pani Marta Pochłód ogłasza konkurs biologiczny na model komórki zwierzęcej. Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas V-VIII. Technika dowolna. Modele należy składać do Pani Marty w terminie do 29 października br.

Jakość powietrza w Sobieszowie - TCTA

szczepienie

PARTNERZY SZKOŁY:

MKS Karkonosze