„Mapa mentalna” w klasie 4B

Na jednej z ostatnich lekcji języka polskiego klasa 4b wykonywała mapę mentalną. Uczniowie skupili się na haśle „Polska”. W domu zgromadzili informacje o granicach Polski, stolicach Polski, słynnych Polakach, polskich zwyczajach, symbolach narodowych.

Powstały bardzo ciekawe prace, z których nawet uczniowie starszych klas mogliby się sporo dowiedzieć. Uczniowie klasy 4b doskonale wywiązali się z powierzonego im zadania i na ich twarzach widać było satysfakcję z wykonanej pracy. 

Bezpieczny powrót do szkoły - informacje i wytyczne MEN!

Dowiedz się więcej... Pytania i odpowiedzi... Strona MEN...

Zobacz również!

Strona Kuratorium Oświaty we Wrocławiu...
covid-19

PARTNERZY SZKOŁY:

MKS Karkonosze