Sport

1lUczniowski Klub Narciarski „15”Jelenia Góra od szeregu lat (rok założenia 1996) swoją działalnością statutową wspiera działania sportowe Szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze.
Klub zrzesza  dzieci i  młodzież, która  wykazuje zdolności  sportowe i jest zaangażowana w uprawianie  sportu. Klub w miarę swoich możliwości stwarza warunki do uprawiania i zainteresowania sportem:
– Stwarza warunki umożliwiające rozwój zainteresowań i talentu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
– Organizuje pozalekcyjne życia sportowego dla 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w zakresie narciarstwa biegowego,
– Przygotowuje dzieci do uprawiania sportów zimowych po przez ich udział w zawodach sportowych na terenie województwa dolnośląskiego wg kalendarza imprez DZN Jelenia Góra ( promocja Jeleniej Góry)
– Uczy wykorzystania czasu wolnego oraz wychowanie do samodzielności i higienicznego trybu życia w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Proces szkolenia dzieci i młodzieży prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego Państwo Dorota i Mieczysław Skowronowie oraz Pani Ewa Mickiewicz. Zajęcia odbywają się od września do czerwca, trzy razy w tygodniu w trzech grupach treningowych. W okresie letnim zawodnicy przebywali na obozie sportowym w Międzyrzeczu – Głębokie, a od września do grudnia zajęcia odbywały się w terenie leśnym Karkonoskiego Parku Narodowego, biegi na nartorolkach na ścieżce rowerowej (Jelenia Góra – Mysłakowice) i wokół Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze – Sobieszowie oraz na obiektach sportowych (boiska i sala gimnastyczna) SP 15, natomiast w okresie zimowym zajęcia na trasach biegowych w Jakuszycach i w Sobieszowie.

Nasi wychowankowie osiągając wiek młodzika mają dalszą możliwość uprawiania sportów zimowych w Międzyszkolnym Klubie Sportowym „KARKONOSZE” – sporty zimowe Jelenia Góra. W roku 2009  nasi trenerzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach MOS-u Jelenia Góra (SP15 Jelenia Góra) oraz programu MEN realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” – „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”. Dodatkowo Klub w roku 2008 otrzymał z Polskiego Związku Narciarskiego 5 kpl. (narty, buty, wiązania i kijki) sprzętu bardzo potrzebnego w szkoleniu dzieci.

W szkoleniu bierze udział 50 dzieci z dzielnic Jeleniej Góry – Sobieszowa i Jagniątkowa.

Współpraca pomiędzy MKS „KARKONOSZE” sporty zimowe Jelenia Góra a Sportową Akademią Spindlerovy Młyn w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Projekt „ Ať to frčí nám i vám“ będzie realizowany przy współpracy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym  – Karkonosze Sporty Zimowe z Jeleniej Góry, który będzie realizowany jako samodzielny mikroprojekt finansowany z Funduszu mikroprojektów Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Republika Polska 2007 – 2013. Realizatorem projektu będzie Akademia Sportowa, o.s. (Sportovní akademie, o.s.) Špindlerów Młyn.

2.1 Cel projektu
Celem projektu jest za pośrednictwem partnerstwa zyskać nowe doświadczenia w sferze przygotowania treningowego dzieci (które poświęcają się narciarstwu biegowemu), uzyskania nowych informacji z metodyki treningowej i przygotowania do zawodów oraz uatrakcyjnić trudnego fizycznie przygotowania fizycznego zawodników z najniższej kategorii wiekowej.

Częściowym celem projektu jest również wytworzenie długotrwałego partnerstwa, które będzie miało pozytywny wpływ na rozwój pozaszkolnych czynności dzieci i młodzieży w przygranicznej sferze Karkonosze.

2.2 Treść projektu
Treścią projektu jest zorganizowanie dwu wspólnych siedmiodniowych obozów treningowych w Szpindlerowie Młynie. Obozy treningowe są przeznaczone dla zawodników w narciarstwie biegowym młodszych kategorii, którzy odwiedzają Akademię sportową, o.s. (Sportovní akademie, o.s.) lub Międzyszkolny Klub Sportowy – Karkonosze Sporty Zimowe. Owe dwa treningowe obozy sportowe będą się odbywały przy udziale dwóch trenerów z każdego klubu. Ilość uczestniczących dzieci z czeskiej strony jest ograniczona do 9 osób oraz ilość uczestniczących dzieci z polskiej strony będzie maksymalnie 13. Uczestnicy polskiego partnera będą podczas realizacji treningowych obozów przebywać we wybranych miejscach zakwaterowania  w Špindlerowie Mlýnie i wykorzystywać wspólne areały sportowe i trasy treningowe. Dla całej grupy będzie obowiązkowy identyczny harmonogram. Obydwa wspominane obozy będą odbywać się zawsze od niedzieli do niedzieli. Pierwszy dzień jest zaplanowany jako dzień „zapoznawczy” – odbędzie się zakwaterowanie i wieczór towarzyski, podczas którego dzieci wzajemnie się zapoznają. Właściwy program treningowy według harmonogramu rozpocznie się w poniedziałek i ukończy się w niedzielę wieczorem. Dla dzieci będzie przygotowany różnorodny program, który oprócz regularnych „dawek” treningowych obejmuje i różnorakie zabawy sportowe i towarzyskie, odprężenia, rozciąganie, przygotowanie psychologiczne, analiza techniki i seminarium smarowania nart. W programie zaplanowana jest również wspólna wycieczka turystyczna i końcowe kontrolne współzawodnictwo w narciarstwie klasycznym.

Pierwszy obóz odbył się w grudniu 2009, natomiast obóz letni odbędzie się w lipcu 2010rOd 1991 roku realizowaliśmy program sportowy w klasach VII-VIII na bazie ciągu klas I-VI z rozszerzonym programem w-f (system limanowski) w dyscyplinach zimowych tj.: narciarstwo biegowe, saneczkarstwo, biathlon. Obecnie realizujemy rozszerzony program w-f w klasach IV-VI.

Drożność tego systemu to szkolnictwo sportowe dotowane przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu– sporty zimowe i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie– biathlon).

Dotychczasowe sukcesy naszych uczniów i absolwentów to :

Jest to dorobek wielu lat pracy trenerów i zawodników, to również wynik fachowości i zaangażowania kadry dydaktyczno-szkoleniowej.

W roku szkolnym 1996/97 utworzyliśmy Uczniowski Klub Narciarski „15” z trzema dyscyplinami sportów zimowych ( narciarstwo biegowe, saneczkarstwo, biathlon).

Otworzyliśmy pomoc w postaci sprzętu sportowego z Polskiego Związku Narciarskiego (10 par nart, 10 par nartorolek, 20 par wiązań, 20 par kijków), z Polskiego Związku Sportów Saneczkowych (6 sztuk sanek), zPolskiego Związku Biathlonowego(10 par nartrolek, 2 karabinki).

Ponadto otrzymujemy pomoc finansową do akcji obozowej z w/w związków sportowych. osiadamy dużą ilość sprzętu sportowego dla starszej młodzieży oraz przygotowaną kadrę trenerską (trzech nauczycieli posiada wykształcenie wyższe i II klasę trenera w wymienionych dyscyplinach).

Na bazie lokalowej szkoły i posiadanego sprzętu oraz przy zaangażowaniu specjalistów trenerów i pozostałych pracowników szkoły, organizowano obozy sportowe letnie i zimowe, co pozwalało pozyskać dodatkowe środki na polepszenie warunków działalności sportowej w szkole.

Nadmieniamy, że istnieje dobra współpraca z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Karkonosze”, Szkołami Mistrzostwa Sportowego wKarpaczu i Szklarskiej Porębie oraz Gimnazjum przy Zespole Szkół Drzewnych iLeśnych w Jeleniej Górze. Uważamy, że dzielnice Sobieszów i Jagniątków winny stać się ośrodkiem sportów zimowych, rywalizując z Karpaczem i Szklarską Porębą, a utworzenieGimnazjum Sportowego o takim charakterze wSobieszowiepozwoliłoby jeszcze bardziej zainteresować młodzież sportami zimowymi.

Ze sportowym pozdrowieniem
Opracowanie:
Mieczysław Skowron

Jakość powietrza w Sobieszowie - TCTA

szczepienie

PARTNERZY SZKOŁY:

MKS Karkonosze