Uwaga- Ogłoszenie Dyrektora Szkoły- dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja Szkoły informuje że, w dniach 19, 20, 21 kwietnia nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej i gimnazjum. Szkoła będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze na świetlicy.W tych dniach będą odbywać się egzaminy gimnazjalne dla klas III

 

Bezpieczny powrót do szkoły - informacje i wytyczne MEN!

Dowiedz się więcej... Pytania i odpowiedzi... Strona MEN...

Zobacz również!

Strona Kuratorium Oświaty we Wrocławiu...
covid-19

PARTNERZY SZKOŁY:

MKS Karkonosze