Uwaga- Ogłoszenie Dyrektora Szkoły- dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrekcja Szkoły informuje że, w dniach 19, 20, 21 kwietnia nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej i gimnazjum. Szkoła będzie prowadzić zajęcia opiekuńcze na świetlicy.W tych dniach będą odbywać się egzaminy gimnazjalne dla klas III