Jak śpiewa wiatr?

Dnia 24.10. 2018r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w audycji umuzykalniającej przygotowanej przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej i ich niezwykłych gości – Indian z Ameryki Północnej.

Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej przedstawili nam melodie Matki Ziemi, pozwolili wsłuchać się w radosne brzmienie Słońca i Tęczy oraz zrozumieć pieśni Wiatru i Burzy. Muzyka ta przypomniała wszystkim zgromadzonym, że częściej powinniśmy wsłuchiwać się w odgłosy natury i żyć zgodnie z prawami przyrody.

Podczas koncertu uczniowie mieli okazję przyjrzeć się oryginalnym instrumentom muzycznym i strojom zagranicznych artystów. Muzycy przybliżyli uczniom swoją historię, kulturę i zwyczaje przypominając jednocześnie o potrzebie tolerancji wobec odmienności kulturowej.

Magdalena Cierpka