Aktywna Szkoła

Migawka z życia szkoły, kliknij: TUTAJ

Z czego Twoja szkoła jest dumna?
Szkoła Podstawowa nr 15 od wielu lat łączy pasję do sportu z dydaktyką. Daję możliwość realizowania się uczniom w wielu sferach oraz możliwość poprzez sport nabycia wielu kompetencji społecznych niezbędnych w dalszej edukacji jak i w życiu: wytrwałość, ambicja, organizacja czasu, aktywność życiowa itp. Nasi uczniowie osiągają wiele sukcesów szczególnie na niwie sportowej, które są naszym rozpoznawalnym znakiem. Dumni jesteśmy z tego, że od najmłodszych lat nasi uczniowie mają możliwość rozwijać się zgodnie z słowami: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Są aktywni, pewni siebie a rozwój fizyczny i sukces sportowy przekłada się również na inne sfery życia. Dumni jesteśmy z radości i aktywności jakie zajęcia sportowe przynoszą dla naszych uczniów.

Jakie działania realizowane są w ramach zajęć ruchowych dla uczniów klas I-III?
Szkoła w swoich działaniach prowadzi zajęcia w ramach programu „Mały Mistrz” którego celem jest propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz kształtowanie aktywności fizycznej. W ramach zajęć wynikających z programu uczniowie klas I – III mają możliwość korzystania z zajęć wychowania fizycznego aktywizujących do podejmowania różnych oraz nowych form aktywności fizycznej wykorzystujących naturalną biologiczną skłonność dziecka do ruchu.

Nauka pływania w ramach zajęć edukacyjnych dla klas I – III – cykliczne zajęcia nauki pływania dostosowane do umiejętności i możliwości uczniów mające na celu nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, rozbudzanie aktywności fizycznej a także profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy u dzieci.
Zabawa z nartami realizacja autorskiego programu zachęcającego do podjęcia aktywności w zakresie sportów zimowych.

Zajęcia pozalekcyjne z zakresu aktywności fizycznej jakie odbywają się w naszej szkole zachęcają uczniów do podjęcia różnych aktywności poprzez ich szeroki wachlarz:

 • zajęcia sportowe: narciarstwo biegowe, saneczkarstwo, które umożliwiają naszym uczniom zgodnie z swoimi zainteresowaniami rozwijać swój potencjał sportowy niejednokrotnie odnosząc sukcesy w kraju jak i za granicą;
 • akrobatyka dla najmłodszych, która pozwala najmłodszym rozwijać się fizycznie, kształtuje psychomotorykę, gibkość, koryguje niedoskonałości ciała, uczy dyscypliny, współpracy
  w grupie, odwagi, eliminuje stres;
 • gimnastyka dla klas I – III i IV – VII, która pozwala uczniom na wyrobienie nawyku potrzeby ruchu oraz kształtuję piękną sylwetkę i prawidłową postawę; Dodatkowo gimnastyka rozwija wiele pozytywnych cech charakteru takich jak systematyczność, stanowczość, odporność psychiczna, umiejętność koncentracji i podzielności uwagi.
 • zajęcia taneczne dla klas I-IV, które dają możliwość przede wszystkim treningu całego ciała, usprawniają koordynację ruchową, wzmacniają mięśnie i stawy; taniec ćwiczy również pamięć i koncentracje czyli komponenty, które mają wpływ na to, że dziecko uczy się szybciej i lepiej;
 • zumba dla klas starszych zajęcia które dają możliwość utrzymania dobrej kondycji fizycznej a także poprzez powtarzanie sekwencji i kroków ćwiczą pamięć.

Inicjatywy własne nauczycieli oraz szkolne z obszaru aktywności fizycznej realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych

 • organizacja spotkań z sławnymi sportowcami, wspólne aktywności i ćwiczenia zachęcające do podjęcia systematycznej aktywności fizycznej
 • organizacja zawodów sportowych np. mistrzostwa w biegu na hulajnodze, łyżworolkach i na nartorolkach;
 • wspólne wyjścia z uczniami na basen, lodowisko, wrotki itp.

Inicjatywy własne nauczyciel oraz szkolne z obszaru zdrowego tylu życia organizowane przez szkołę w przeszłości”
Wiele pomysłów jakie powstają w naszej szkole między innymi również z obszaru zdrowego stylu życia jest nie tylko inicjatywą nauczycieli ale również pomysłem samorządu szkolnego. Również nauczyciele mając na uwadze dbałość o wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia podejmują się działań propagujących zdrowy i aktywny sposób spędzania czasu. Wymienić tu możemy między innymi:

 • udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” dla klas I-III;
 • warsztaty pozalekcyjne dla klasy III SP „Zdrowe żywienie”;
 • akcja „Dzień zdrowego żywienia” dla wszystkich klas SP i Gimnazjum;
 • dzień walki z otyłością;
 • organizacja „Pikników Rodzinnych na sportowo”
 •  test wiedzy o zdrowym żywieniu;

Wymień najważniejszych Partnerów z jakimi współpracuje Twoja szkoła:

 • Międzyszkolny Ośrodek Sportu Jelenia Góra – pozalekcyjne zajęcia sportowe,
 • MKS „Karkonosze” Sporty Zimowe Jelenia Góra – pomoc w organizacji zajęć sportowych i doposażenie w sprzęt sportowy, organizacja obozów sportowych
 • SZS Dolny Śląsk Wrocław – programy sportowe Sprawny Dolnoślązaczek, Szkolne Kluby Sportowe, Igrzyska młodzieży szkolnej, wywiadówka z wf

Jaka jest Twoja wizja Aktywnej Szkoły? Jak wyobrażasz sobie Twoją Aktywną Szkołę?
Aktywna szkoła, to szkoła przede wszystkim szczęśliwych i radosnych dzieci. To szkoła do której dzieci przychodzą nie tylko po to, by zdobywać wiedzę, ale przede wszystkim by aktywnie spędzać czas. To właśnie ruch wyzwala szczęście, radość, adrenalinę. To ruch pobudza pracę mózgu do wydajniejszej pracy umysłowej, a co za tym idzie do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce. Dlatego, chcemy aby nasza szkoła była jeszcze bardziej aktywna, nie tylko podczas zajęć pozalekcyjnych, ale również na przerwach. Aktywna Szkoła = Aktywni i Uśmiechnięci Uczniowie!

Twoje pomysły na Aktywną Szkołę:
Działania jakie chciałbym podjąć w ramach aktywnej szkoły to:
Wprowadzenie przerw międzylekcyjnych wykorzystując np. elementy kinezjologii edukacyjnej, które mają na celu relaksacje i ćwiczenia energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania.
W klasach starszych przerwy międzylekcyjne, które pozwolą na ćwiczenia rozluźniające po 45 minutach zajęć.
Aktywna świetlica gdzie uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach ruchowych łącząc zabawę z nauką oraz aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Aktywne lekcje w terenie łączące naukę z aktywnością np. matematyczny bieg na orientacje.
Uświadamianie uczniom potrzeby zdrowego stylu życia poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, wiedzy i zachęcanie się do równych form aktywności wykorzystując konkursy literackie, plastyczne oraz elementy rywalizacji teoretycznej a także debaty uświadamiające konieczność zmiany naszego trybu życia z siedzącego na zdrowe i sportowe.
Wyznaczenie strefna korytarzach szkolnych do aktywnego spędzania przerw lekcyjnych, poprzez naklejenie na podłodze np. gra w klasy, pajacyk, labirynt itp.

Dlaczego to właśnie Twoja szkoła powinna być w gronie 30 szkół biorących udział w Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport?
Powinniśmy znaleźć się w gronie 30 szkół biorących udział w Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport ponieważ jest to dziedzina i sfera życia naszych uczniów o której rozwój dbamy od wielu lat czerpiąc z doświadczeń naszych dotychczasowych działań, jednocześnie wciąż się rozwijając i chcąc osiągnąć więcej. Mamy nadal wiele pomysłów, które czekają na realizację jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia, a przede wszystkim jesteśmy świadomi korzyści jakie mogą przynieść wspólne działania dla aktywności, osiągnięć i rozwoju młodych ludzi, którzy już niedługo staną się „filarami” naszego społeczeństwa.

Jaki masz pomysł na zaangażowanie rodziców?
Organizacja zajęć otwartych dla uczniów i rodziców wzbudzających aktywność fizyczną oraz zachęcających do wspólnego spędzania czasu wolnego wykorzystując bazę i potencjał sportowy szkoły.
Spotkania i konsultacje dla rodziców ze specjalistami w celu uświadomienia roli zdrowego stylu życia dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Organizacja wspólnych turniejów sportowych dla uczniów i rodziców oraz imprez
o charakterze sportowym np. rodzinny bieg, konkurencje rodzinne również jako inicjatywa wspólnego spędzania czasu wolnego.
Wspólne wycieczki rowerowe i piesze.