„Chmury wyrazowe” w 4a

W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie klasy 4a przygotowywali, z użyciem kreatora, chmurę wyrazową. Uczniowskie chmury przybrały różne kształty. Czwartoklasiści umieścili w swoich pracach wyrazy z trudnością ortograficzną. Czy potrafilibyście je wszystkie napisać poprawnie?