„Drzwi do Halloween”

Nagrody od Rady Rodziców w konkursie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski „Drzwi do Halloween” zostały rozdane.