Kalejdoskop szans, możliwości

phpThumb_generated_thumbnailOd  19.09.20011r. w naszej szkole rozpoczął działalność projekt unijny„Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości”. Projekt prowadzony jest w ramach Indywidualizacji nauczania klas I – III i skierowany jest do uczniów klas nauczania wczesnoszkolnego.

W ramach projektu zorganizowane zostały następujące zajęcia dodatkowe:

1. zajęciadla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – zajęcia prowadzi pani Maria Furtak i pani Anna Kajetanowicz
2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – zajęcia prowadi pani Zdzisława Gadowska
3. zajęcia gimnastyki korekcyjnej – zjęcia prowadzi pani Dorta Skowron
4. zajęcia z kinezologii edukacyjnej – zajęcia prowadzi pani Małgorzata Ochenkowsk

W ramach projektu prowadzone są także zjęcia dla dziec uzdolnionych:

1. zajęci dl dzici uzdolnionych sportowo – zajęcia prowadzi pan Zbigniew Stępień
2. zajęcia dla dzici uzdolnionych humanistycznie – zajęcia prowadzi pani Katarzyna Kupczyk
3. zajęcia dla zieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczych – zajęcia prowadzi pani Lucyna Górawska
4. zajęcia dla dzci uzdolnionych plastycznie – zajęcia prowadzi pani Monika Stradomska

Szkoła w ramach projektu wzbogaciła się o sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W przypadku choroby dziecka, rodzice zobowiązani są do dostarczenia do nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramch projektu usprawiedliwienie, którego wzór znajduje się w plikach poniżej.

1. Zajęcia dla dzieci z uzdolnieniami matematycznoprzyrodniczymi : udział w konkursie : Stypendiada Matematyczna ” Plusik- Minusik” dla klas III (4 osoby)   dla klas II (1 osoba) 28.11.2011

Lucyna Górawska

2.Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne  odbyły się w czasie 13 godzin w terminie od października do grudnia, raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych . Uczęszcza na nie 17 uczniów. Zajęcia odbywały  się w klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej.

Podczas zajęć uwzględniane były  indywidualne zainteresowania uczniów. Uczniowie mogli wpływać na dobór realizowanych tematów. Uczniowie wykonali w tym czasie po 13 prac plastycznych. Wzięli udział w dwóch konkursach – Stypendiada-Kreska- wyniki nie zostały jeszcze ogłoszone, oraz w Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym „Stroik świąteczny”. Prace uczniów były prezentowane na tablicy przed klasopracownią( na korytarzu).

                                            Monika Stradomska

3.Zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne odbyły się w czasie 13 godzin w terminie od października do grudnia, raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych . Uczęszcza na nie 12 uczniów. Zajęcia odbywały  się w klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej.

Podczas zajęć uwzględniane były  indywidualne zainteresowania uczniów. Uczniowie mogli wpływać na dobór realizowanych tematów. Dzieci zapoznane zostały miedzy innymi z zasadami pisania różnych form literackich ( listy, komiksy, sprawozdania itp.), zostały również utrwalone poszczególne części mowy, posługiwanie słownikiem ortograficznym. Uczniowie podczas zajęć zostali przygotowywani do różnorodnych konkursów. Wzięli udział miedzy innymi w konkursie „Poprawna polszczyzna”- uczniowie klas II i III ( 3 osoby z klasy II i 2 osoby z klasy III) zakwalifikowali się do drugiego etapu; „Stypendiada” – znajomość lektur szkolnych; Konkurs pięknego czytania, który odbył się w Sp nr 2- Edyta Rudowicz zajęła III miejsce, Jakub Porada VII; w grudniu ( 22.12.11) odbyło się przedstawienie świąteczne „Jasełka”- wspólne kolędowanie – przygotowane przez uczestników zajęć.    Prace uczniów były prezentowane na tablicy w klasie oraz przed klasą ( na korytarzu).

Katarzyna Kupczyk