Mała Ojczyzna

PLAN
REALIZACJI PROGRAMU MOJA MAŁA OJCZYZNA – SOBIESZÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JELENIEJ GÓRZE W ROKU SZKOLNYM 2010-2011

Odpowiedzialna: Luba Wysoczańska-Zubal

1.    Tożsamość regionalna „Wrzesień jeleniogórski”
Cele:

– Poznanie najbliższego środowiska swojego regionu;
– Asymilacja i utożsamianie się z regionem.

Forma:

– Udział w imprezach , konkursach i teatrach ulicznych „Września Jeleniogórskiego”.

Termin:

– Wrzesień.

2. Moja rodzina, szkoła, sąsiedzi jako wspólnota lokalna.
Cele:

 – Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.
– Rozwijanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Format:

 – Udział w „Giełdzie Talentów”, imprezie Dni Sobieszowa.

Termin:

– Październik.

3. Moja miejscowość – Sobieszów.
Cele:

– Rozwijanie patriotyzmu lokalnego.
– Utożsamianie się z miejscem zamieszkania.
– Wzbudzenie poczucia dumy.

Format:

– Założenie kroniki „Wielka Księga Sobieszowa”, przygotowanie wystawy  „Ulice Sobieszowa”.

Termin:

– Listopad / grudzień.

4. Rola regionu i jego związku z sąsiadami.
Cele:

– Dostrzeganie płynących korzyści ze współpracy z najbliższymi sąsiadami.

Format:

– Kontakt z osobami i instytucjami zajmującymi się kontaktem z sąsiadami „EURONYSA”. Współpraca jako związek regionu.

Termin:

– Luty / marzec.

5. Miejscowe legendy i podania.
Cele:

– Rozwijanie patriotyzmu lokalnego przez poznanie legend.

Format:

– Przygotowanie dramatyzacji legend na forum uczniowskim.

Termin:

– Kwiecień.

6. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska.
Cele:

– Rozwijanie poczucia szacunku dla osób starszych i zasłużonych.
– Zachęcanie do działalności na rzecz środowiska.

Format:

– Poznanie sylwetek osób żyjących i nieżyjących, zasłużonych dla środowiska lokalnego.

Termin:

– Maj.

7. Główne zabytki przyrody i architektury w regionie.
Cele:

– Rozwijanie wiedzy o regionie.
– Wzbudzanie szacunku i poszanowania dla zabytków przyrody i architektury.
– Ochrona zabytków, walka z wandalizmem.
– Nauka samorządności.

Format:

– Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

Termin:

– Czerwiec.

Z3djęcia ulic Sobieszowa wraz z opisami.