O szkole

Misją naszej szkoły jest pomoc uczniowi w znalezieniu odpowiedniego miejsca w społeczności, dbałość o zapewnienie mu harmonijnego rozwoju moralnego, intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, rozbudzenie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna i sprawiedliwości w świecie.

 

CELE OSIĄGAMY PRZEZ:

 • stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole
 • pomoc w budowaniu własnego systemu wartości
 • kształtowanie umiejętności współpracy, współodpowiedzialności w grupie
 • przeciwdziałanie postawom agresji i nietolerancji
 • propagowanie zdrowego stylu życia i potrzeby troski o środowisko naturalne
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • współuczestniczenie w kulturze regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej
 • uświadomienie potrzeby uczenia się
 • wychowanie dziecka twórczego i świadomego swej wartości

 

OFERTA DLA UCZNIÓW:

 • Kompleks obiektów sportowych z salą gimnastyczną
 • Możliwość uprawiania narciarstwa biegowego i saneczkarstwa
 • Pracownia komputerowa
 • Biblioteka z 10000 woluminów
 • Edukacja językowa (j. niemiecki i angielski)
 • Terapia pedagogiczna
 • Gabinet stomatologiczny i pielęgniarka szkolna
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Stołówka szkolna z domowymi posiłkami
 • Świetlica szkolna oraz świetlica środowiskowa po południu
 • Organizujemy wyjazdy na „Zielone Szkoły” (Kołobrzeg, Hiszpania, Zakopane) oraz obozy sportowe letnie i zimowe
 • Realizujemy wiele programów edukacyjnych, m.in. „Ślady Przeszłości”, „Klub Olimpijczyka”, „Klub Europejski”, „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”
 • Prężnie działa Samorząd Uczniowski
 • Posiadamy Izbę Pamięci i pięknie urządzone klasy
 • Umożliwiamy uzyskanie karty rowerowej
 • Wprowadzamy innowacje pedagogiczne
 • Dbamy o tradycje szkolne organizując m.in. „Tydzień Patrona Szkoły Bronisława Czecha”

 

NASZ ABSOLWENT JEST:

 • Wszechstronnie wykształcony
 • Kreatywny
 • Mający poczucie własnej wartości
 • Tolerancyjny
 • Mający poczucie więzi z „Małą Ojczyzną”
 • Znający języki obce
 • Kulturalny
 • Aktywny społecznie
 • Wysportowany
 • Umiejący posługiwać się komputerem i Internetem
 • O wysokich wartościach moralnych