„Pełna miska dla schroniska”

Zapraszamy i zachęcamy całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję.
Prosimy „dary” przynosić do biblioteki szkolnej.

Dziękujemy!
Maria Furtak
Justyna Kalisz