Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.1305.2018.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2018/2019.

Szczegóły, kliknij: TUTAJ | Załącznik Nr.1, kliknij: TUTAJ | Załącznik Nr.2, kliknij: TUTAJ


Zasady naboru elektronicznego 2017/2018

 

Nabór elektroniczny do szkoły ponadgimnazjalnej

 

Nabór elektroniczny do gimnazjum

 

Nabór uzupełniający do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

 

Termin składania podań do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

 

Termin składania podań do klasy pierwszej gimnazjum

 

Regulaminy