16.10.2023 r. w szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16.10.2023 r. w szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości uczniowie klasy 6a i 6b zaprezentowali krótkie scenki z życia szkoły. Głos zabrał dyrektor Pan Zbigniew Stępień dziękując wszystkim pracownikom  za pracę i zaangażowanie w życie szkoły.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację apelu: pani Alicja Mysak-Policht, pani Marta Kubik, pani Marta Pochłód, pani Justyna Bojko.