Bezpieczne ferie 2018

Akcja „Bezpieczne Ferie”

W dniu 4 stycznia w naszej szkole, jeleniogórska Policja i Straż Miejska przeprowadziła prelekcję pod nazwą „Bezpieczne Ferie”.
Omawiano zagadnienia związane z bezpieczeństwem w okresie ferii zimowych.
Zagadnienia były ważnym elementem informacyjnym o bezpieczeństwie zarówno w domu, jak i na wyjazdach wypoczynkowych.

Omówione zagadnienia:

  • zagrożenia związane z wchodzeniem na lód i kry lodowe
  • bezpieczne zjeżdżanie na sankach i nartach
  • sztuczne lodowiska
  • bezpieczne zabawy na śniegu
  • bezpiecznie w domu
  • bezpiecznie w sieci (Internet)
  • udzielanie pierwszej pomocy
  • wypoczynek na wyjazdach krajowych i zagranicznych.

 

Marta Pochłód