„Dzień Sportu Szkolnego” – Certyfikat

Mamy to! Za aktywny udział w „Europejskim Dniu Sportu Szkolnego”!