Informacja na temat działalności świetlicy szkolnej 2017/2018

W naszej świetlicy bawimy się, uczymy i odpoczywamy. Mamy tu kolegów, z którymi miło spędzamy czas. Uczestniczymy w zorganizowanych zajęciach. W kącikach zainteresowań czekają na nas zabawki, klocki, gry planszowe  i książki. Tak spędzamy czas 🙂

 

ŚWIETLICA SZKOLNA JEST CZYNNA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH:

od 7.00 do 8.00 oraz od 10.30 – 16.30

 

***

Do świetlicy szkolnej zapisywani i przyjmowani są uczniowie klas I-VI na podstawie wypełnionej przez rodziców Karty Zgłoszenia.

***

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie wychowawczej opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwojowi zainteresowań dzieci.

***

Oferujemy w związku z tym:

* różnorodne zajęcia: plastyczne, techniczne, sportowe, muzyczne

* zajęcia integracyjne z chustą Klanza

* udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych

* udział w zajęciach czytelniczych w bibliotece szkolnej

* dzieci pod opieką wychowawców mogą korzystać z sali zabaw, boiska szkolnego, placu zabaw.

Uczniowie zawsze mogą liczyć na życzliwe grono nauczycieli-wychowawców świetlicy.

***

Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej podzieleni są na trzy grupy liczące po 25osób.

Grupa I – kl. IIIa, III c, IV a – wychowawca p. Justyna Kalisz

Grupa II – kl. I a, II a – wychowawca p. Danuta Gajlewicz

Grupa III – kl. III b, III c, IV a, IV b, V – wychowawcy p. Marta Pochłód, p. Bogusław Janczyński

***

Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

Regulamin świetlicy szkolnej zobacz!!

Karta zgłoszenia zobacz !!