Konkurs biologiczny – model komórki roślinnej

Nauczyciel biologii – Pani Marta Pochłód ogłasza konkurs biologiczny na model komórki roślinnej. Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas V-VIII. Technika dowolna. Modele należy składać do Pani Marty w terminie do 25 listopada br.