Moving Schools Challenger (MSC)

Czy wiecie, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dzieciom w wieku szkolnym 60 minut ruchu dziennie, codziennie? To niezbędne minimum warunkuje ich prawidłowy rozwój psychofizyczny. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w rekrutacji do nowego, międzynarodowego projektu pn. Moving Schools Challenger (MSC) i udało się, jesteśmy w grze!  

Celem inicjatywy jest promowanie codziennej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. W tym roku szkolnym w MSC weźmie udział ponad 60 000 dzieci ze 110 szkół w Danii, Luksemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Bułgarii i Polsce. 

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie 13 szkół z całej Polski, które będą reprezentować w tym projekcie Polskę. 

 • Szkoła Podstawowa w Białołęce
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielanach Wrocławskich
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu
 • Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze
 • Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Lesznie 
 • Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu 
 • Szkoła Podstawowa Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowica we Wrocławiu

Więcej szczegółów wkrótce.

#MovingSchoolsChallenger #MovingSchoolsChallengerPoland
@v4sport.Fundacja