Nabór na wolne stanowisko pracy!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze
ul. Kamiennogórska 9, 58-570 Jelenia Góra
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

samodzielny referent d/s kadr
(pełny wymiar czasu pracy)

Wymogi dotyczące stanowiska samodzielnego referenta:

 • wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie
  zadań na stanowisku i min. 4 lata stażu pracy na podobnym stanowisku albo wykształcenie
  wyższe kierunkowe i min. 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • nie karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
  skarbowe,
 • znajomość prawa oświatowego (Karta Nauczyciela) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność obsługi programów firmy Vulcan – pakiet Optivum,
 • umiejętność obsługi programu SIO i Arkusza Organizacyjnego,
 • znajomość oprogramowania biurowego pakietu MS Office

Pełna informacja dotycząca oferty pracy: TUTAJ
BIP, kliknij: TUTAJ