Ogłoszenie

Prezydent Miasta Jeleniej Góry i Straż Miejska

 serdecznie zapraszają dzieci z klas I – III  wraz z rodzicami

na gry i zabawy terenowe pod nazwą  „ZGUBEK”

na Trasy Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie

W piątek 28.09.2018 r. o godz.16.00

W programie liczne atrakcje oraz ognisko i pieczone kiełbaski.

ZAPRASZAMY