Pierwszaki – pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej:)

Uczniowie z kl. 1 a i 1 b uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było:

  • zapoznanie dzieci z pomieszczeniami bibliotecznymi
  • przygotowanie uczniów do samodzielnego i swobodnego korzystania ze zbiorów biblioteki
  • zostanie czytelnikiem poprzez złożenie uroczystego ślubowania.

W trakcie lekcji pierwszoklasiści poznawali pojęcia biblioteczne, odpowiadali na tematyczne pytania, zapoznali się z regulaminem biblioteki, prawami i obowiązkami czytelnika, obejrzeli księgozbiory, odwiedzili Klinikę chorych książek, wysłuchali wierszy: „Lament” i „Książka”, dzielili się refleksjami na ich temat.

Pani Marysia dokładnie wyjaśniła i zaprezentowała uczniom karty książki i czytelnika.

W dalszej części dzieci zdawały egzamin:

  • udzielały odpowiedzi na pytania: np. czym różni się biblioteka od księgarni, wypożyczalnia od czytelni
  • jak należy dbać o książki?
  • w grupach układały rozsypanki sylabowe
  • spośród różnych typów kart – wybierały właściwe, potrzebne w bibliotece.

Po zdanym egzaminie nastąpiło uroczyste ślubowanie pierwszaków na czytelników.

Słowa przyrzeczenia:
„Przyrzekamy szanować cię książko, korzystać z twoich rad i mądrości.
Będziesz moim przyjacielem.
Będziesz zawsze czysta i obłożona.
Zaraz po przeczytaniu oddam cię do biblioteki, by inni mogli też cię wypożyczyć.”

Uczniowie po tych słowach z ust p. Marysi usłyszeli:
„Daję więc Wam kredyt mego zaufania, a w nagrodę książki do wypożyczania.
Pasuję Was na rycerzy książek i mianuję ich przyjaciółmi.”

Po uroczystości każdy czytelnik wypożyczył swoją pierwszą książeczkę z rąk wychowawczyń.

Justyna Kalisz