PODSUMOWANIE KONKURSU „WIELKANOCNA PISANKA”

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Pani Karolina Jankowska – zastępca dyrektora szkoły
  2. Pani Maria Furtak – nauczyciel biblioteki
  3. Pani Sonia Furtak – wychowawca świetlicy

  w dniu 30.03.2021r. po burzliwych naradach wyłoniła laureatów w konkursie plastycznym „WIELKANOCNA PISANKA”. Do konkursu zostało zgłoszonych 20 prac.

KATEGORIA KLASY 1

1 MEJSCE OLA KRZYSZKOWKSKA – KLASA 1B
2 MIEJSCE NATALIA JUGO – KLASA 1A
3 MIEJSCE KORNELIA BEMSZ – KLASA 1B

KATEGORIA KLASY 2

1 MIEJSCE AMELIA JAWORSKA – KLASA 2A
2 MIEJSCE AMELIA SIKORA – KLASA 2A
3 MIEJSCE JAKUB ZAWADZKI – KLASA 2B

KATEGORIA KLASY 3

1 MIEJSCE MARCEL TLAŁKA – KLASA 3A
2 MIEJSCE IZA HASSANIEYCH – KLASA 3B
3 MIEJSCE LENA WĘDOŁOWSKA – KLASA 3B

WYRÓŻNIENIA

KACPER WINKLER – KLASA 2A
ZUZANNA KOSTRZEWA – KLASA 1B
KACPER ZOLDI – KLASA 2A

DZIECI, KTÓRE NIE ZAJĘŁY MIEJSC 1-3 I NIE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE OTRZYMUJĄ SŁODKI UPOMINEK ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

NAGRODY I PRACE MOŻNA ODEBRAĆ 1-2.04.2021 W GODZINACH 9:00-14:00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

SEKRETARZ KONKURSU
ZDZISŁWA KOŚCIUKIEWICZ-PILAREK