Pozaszkolne zajęcia językowe w naszej szkole :)

Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego, skoncentrowane są na nauce mówienia i nabywania swobody wypowiadania się. Na zajęciach „Let’s Talk” uczniowie będą zdobywać praktyczne umiejętności językowe podczas gier i zabaw ruchowych oraz umysłowych.

DLA KOGO?

  • dla dzieci szkolnych, które mają podstawy, ale odczuwają barierę przed wypowiadaniem się w języku angielskim – klasy I – VIII.
  • dla dzieci, które potrzebują wzmocnienia poczucia pewności siebie w grupie rówieśniczej,
  • dla dzieci, które skorzystałyby ze wsparcia w ekspresji i wyrażaniu siebie,
  • dla dzieci, które lubią i potrzebują ruchu, uczestnictwa w grach i zabawach (w klasie i na boisku).

Z KIM?

Z Mają Matusz, nauczycielem z 12-letnim doświadczeniem pracy z angielskimi i australijskimi dziećmi.

Jestem z wykształcenia nauczycielem WF, jednak zaraz po studiach wyemigrowałam. Rok pracy jako instruktor obozów przygody w Anglii oraz 11 lat w australijskich szkołach jako nauczyciel wczesnoszkolny umożliwił mi zdobycie praktycznych umiejętności.

W mojej pracy wykorzystuję m.in. gry i zabawy wzmacniające samoocenę u dzieci, praktyczne zadania językowe (nauka mówienia w czasie zajęć fizycznych) oraz wzmocnie motywacji uczniów do dalszego doskonalenia.
Jestem mamą 7- letniego Kuby i 10-letniej Hani, z którymi w domu komunikuję się tylko w języku angielskim.

KIEDY?

Zajęcia będą prowadzane 2 razy w tygodniu po lekcjach, w czasie czasu świetlicowego w jednej z klas szkolnych oraz na boisku szkolnym.

Więcej informacji oraz zapisy w czasie wywiadówek.
Gorąco polecamy!