Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po jej otwarciu na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 872). Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze, organu prowadzącego oraz rodziców
wychowanków.

Czytaj więcej: TUTAJ