PROJEKT „CYBERNAUCI – BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI”

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w szkołach w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych.

W ramach projektu odbędą się  jednorazowe warsztaty: po ok. 4h zajęć z uczniami (3 grupy po min. 20 osób) , 2h zajęć z nauczycielami (min. 20 osób) i 1 h zajęć z rodzicami (min. 20 osób).

Harmonogram zajęć :

19.12 – warsztaty dla klas: IIIa, IIIb, IV a, IV b  SP ( zajęcia w trakcie zajęć dydaktycznych)

20.12 – klasa V a i Vb SP oraz  IIa i IIb   Gimnazjum ( zajęcia w trakcie zajęć dydaktycznych)

14:30 – 2h zajęcia  dla nauczycieli  ( obecność obowiązkowa)

16:30 – 1h zajęć dla rodziców SP i Gimnazjum

21.12 – I a i I b Gimnazjum

PATRONAT HONOROWY: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Projekt jest finansowany ze środków: Ministerstwa Edukacji Narodowej