Rozpoczęcie roku szkolnego – klasa 1a i 1b

Drodzy Państwo,

oto wielkimi krokami zbliża się dzień pierwszy września, jakże ważny dla nas wszystkich, a w szczególności dla dzieci, które tego dnia staną się uczniami naszej szkoły.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej o godzinie 9.30.

W związku z tym prosimy o przybycie na godzinę 9.10 (wejście od strony sali gimnastycznej) w celu dopasowania dzieciom biretów oraz zapoznania dzieci z przebiegiem uroczystości. Po dopasowaniu biretów prosimy rodziców/opiekunów o zajęcie miejsc w sali gimnastycznej.

Prosimy również o przypomnienie, jaka postawa i jakie zachowania obowiązują podczas odtwarzania hymnu narodowego oraz poinformowanie swoich pociech, że po wyczytaniu imienia i nazwiska dziecka, wychodzi ono na wyznaczone miejsce w sali, a podczas ślubowania unosi prawą rękę w górę i w odpowiednim momencie wypowiada słowa: „Ślubujemy”, „Przyrzekamy”.

Po pasowaniu na ucznia przez Pana Dyrektora dzieci wracają na miejsca i uczestniczą w dalszej części uroczystości, a po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach (klasa 1a – nr 103, klasa 1b – nr 104).

W związku z sytuacją epidemiologiczną inauguracja roku szkolnego odbędzie się w reżimie sanitarnym. Dziecku podczas uroczystości może towarzyszyć tylko jedna osoba.

Serdecznie zapraszamy i do miłego zobaczenia w środę.

Lucyna Górawska
Zdzisława Gadowska