RUSZ GŁOWĄ – ZADANIA NA MARZEC 2017

RUSZ GŁOWĄ – ZADANIA NA MARZEC

Tym razem przed Wami zadania z nauki o języku.

UWAGA!

W teście pojawiły się zadania

z jedną, kilkoma lub żadną poprawną odpowiedzią.

1. Oboczności samogłoskowe występują w odmianie rzeczownika:

A) stół B) test C) las D) most

2. Oboczności spółgłoskowych nie ma w odmianie rzeczownika:

A) wąż B) kurz C) pies D) żart

3. Dopisz liczbę mnogą rzeczowników:

A) jeden wąż – dwa……………………………

B) jeden mąż – dwaj…………………………..

C) jeden krąg – dwa……………………………

D) jeden drąg – dwa……………………………

4. Pisownię wyrazu w lustrze tłumaczymy:

A) występowaniem końcówki e

B) wymianą rz na r

C) obocznością spółgłosek

D) obocznością samogłosek

5. Zapisz wyrazy pokrewne, w których występuje oboczność ch:sz

A) mucha- …………………………………

B) paluch – …………………………………

C) piechur – ………………………………..

D) dachówka – …………………………….

6. Nieprawidłową formę rzeczownika zawiera zdanie:

A) Mieszkam w pięknym domie.

B) Nikogo nie ma w domu.

C) Przypatrz się tym domom.

D) Nie zbudowano żadnych domów.

7. Prawidłowa forma rzeczownika występuje w zdaniu:

A) Wieje silny wiater.

B) Jest 7 listopad.

C) Baw się na dworzu.

D) Włóż ten sweter.

8. Nieprawidłowo nazwany przypadek to;

A) Dopełniacz l. pojedynczej – morza

B) Dopełniacz l. mnogiej – morzami

C) Celownik l. pojedynczej – morzu

D) Celownik l. mnogiej – morzach

9. Formę osobową mają czasowniki:

A) byłem, czytamy

B) być, czytać

C) byłbym, czytalibyśmy

D) czytano, czytajcie

10. Prawidłowo utworzony czas przyszły ma czasownik:

A) przyjdę

B) będę mówił

C) będziemy czytać

D) będziesz policzył

11. Za pomocą trybu rozkazującego można wyrazić:

A) prośbę B) wątpliwość C) życzenie D) nakaz

12. Stopniować nie można przymiotnika:

A) drewniany B) słony C) internetowy D) miły

13. W zdaniu: Potrzebujemy szerokich dróg. – przymiotnik ma formę:

A) liczby mnogiej, rodzaju żeńskiego, biernika

B) liczby mnogiej, rodzaju żeńskiego, dopełniacza

C) liczby mnogiej, rodzaju niemęskoosobowego, dopełniacza

D) liczby mnogiej, rodzaju męskoosobowego, dopełniacza

14. Przysłowie: Z małej chmury duży deszcz – zawiera:

A) dwa przymiotniki bliskoznaczne

B) dwa określenia rzeczownika

C) dwa przymiotniki rodzaju męskiego

D) dwa przymiotniki o znaczeniu przeciwnym

CZAS REALIZACJI:

DO 31 MARCA

POWODZENIA!!!!!!