Ruszyła akcja „Góra grosza”

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję „Góra grosza”. Zbieramy monety o nominałach: 1,2,5,10,20,50 groszy.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Monety zbierane są w klasach przez skarbników i przekazywane raz w tygodniu (w piątek) p. Alicji Mysak – Policht – opiekunowi Samorządu Uczniowskiego (sala 215).

Liczymy na Wasze wsparcie! Razem możemy wszystko!!!