Spotkanie ze starszymi kolegami z ZSTiB im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze

1 marca uczniowie klasy 8 mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu ze swoimi starszymi kolegami z Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze, czyli popularnej „Handlówki”. Uczniowie poznali specyfikę szkoły, kierunki, wymagania zawodowe oraz mogli porozmawiać z uczniami i nauczycielami. To cenna lekcja dla, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia, uczniów klasy 8.