„Świat mojej wyobraźni”

Miejski Dom Kultury „Muflon” ogłasza 4. edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Świat mojej wyobraźni”.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Podzielony jest na trzy  grupy wiekowe:
5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 – 16 lat.

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć kilka prac na formacie do A3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, nie mogą to być jednak prace przestrzenne. Dzieła należy dostarczać do nauczycieli plastyki: Heleny Walinowicz-Prosicki i Alicji Mysak-Policht, które pomogą prace opisać i zabezpieczyć. Prace należy dostarczyć do 15 kwietnia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  25 kwietnia 2018.