Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 4-8 SP ORAZ 3 GIMNAZJUM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ. KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH (EUROPEAN DAY OF LANGUAGES).

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

 

I. CELE KONKURSU

 1. Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów.
 2. Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew.
 3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15

i oddziału gimnazjum.

 1. Wykonawcy występują w następujących kategoriach:
 • uczniowie klas IV- VI – soliści i zespoły wokalne (do 6 osób),
 • uczniowie klas VII/VIII oraz  III gimnazjalnych– soliści i zespoły wokalne (do 6 osób).
 1. Czas trwania piosenki max. do 3,5 minut.
 2. Wykonawcy przygotowują utwór z muzyki rozrywkowej.
 3. Jeden wykonawca może wystąpić w dwóch utworach: jako solista i w zespole.
 4. Nauczyciel języka obcego przeprowadza wstępne eliminacje i zgłasza organizatorom ostateczną listę uczniów biorących udział w konkursie na dwa tygodnie przed ustalonym terminem konkursu.
 5. Uczestnik w dniu konkursu dostarcza podkład muzyczny nagrany na płycie CD o max prędkości x8 lub na nośniku USB. Podkład nie może zawierać chórku lub drugiego głosu z oryginalnego nagrania. Obecność ich dyskwalifikuje uczestnika.

 

III. OCENA I NAGRODY

 1. Komisja artystyczno – językowa zostanie powołana przez organizatorów konkursu.
 2. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę: umiejętności wokalne, dobór repertuaru zgodny z regulaminem i stroną muzyczną (opracowanie oraz stopień trudności wykonywanego utworu), poprawność językową,ogólne wrażenie artystyczne.
 3. Jury może przyznać miejsca od I – III (w każdej kategorii oddzielnie) oraz wyróżnienia, w tym wyróżnienia językowe.
 4. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.09.2018 r.