„Umiem pływać”

Po raz kolejny 30 uczniów z klas I-III (uczęszczających do świetlicy szkolnej) rozpoczęło co piątkowe wyjazdy do Term Cieplickich.

Są to pozalekcyjne zajęcia sportowe na pływalni, realizowane przez Dolnośląską Federację Sportu w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Galeria zdjęć, kliknij: TUTAJ

90 minut aktywnego pływania oraz zabaw w wodzie odbywa się pod opieką i kontrolą doświadczonych ratowników i instruktorów. Dzieci uczestniczą w zajęciach w dwóch grupach.

Szkolnymi opiekunami są p. Maria Furtak i Justyna Kalisz.