Uwaga! Zbiórka MPGK

Zamieszczamy informację, jakie odpady w trakcie mobilnej zbiórki MPGK przyjmie od Mieszkańców Jeleniej Góry, po okazaniu (do wglądu) dokumentu potwierdzającego obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzenie przelewu z konta bankowego wraz z adresem nieruchomości, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal, itp.) następujące odpady problemowe:

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV, sprzęt informatyczny itp.)
  • drukarki, skanery,
  • baterie i akumulatory,
  • lodówki i zamrażarki,
  • świetlówki,
  • zużyte tonery,
  • kasety, płyty CD, dyskietki,
  • leki,
  • przepracowane oleje silnikowe.

Zapraszamy!