„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie
uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.