Zapraszamy do udziału w Konkursie

Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną, zwanego dalej Konkursem, jest
Poseł na Sejm RP IX kadencji Robert Obaz. Zapraszamy do udziału!

Regulamin Konkursu

RegulaminKonkursu