Zapraszamy do udziału!

„Jajo wielkanocne” – rodzinny konkurs dla klas 1-8.

Regulamin Rodzinnego Konkursu na „Jajo wielkanocne”

1. Organizatorzy Konkursu

 • Wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej

2. Cele Konkursu

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej
 • pobudzanie do kreatywnego myślenia
 • popularyzowanie polskich tradycji świątecznych
 • motywacja do wspólnego działania razem z Rodziną

3. Termin Konkursu

 • 29.03.2023r.

4. Uczestnicy Konkursu

 • Uczniowie klas 1-8

5. Miejsce dostarczenia prac

 • Biblioteka szkolna

6. Warunki uczestnictwa

 • „Jajo wielkanocne” ma mieć formę przestrzenną większą niż 50 cm wysokości
 • dowolna technika dekoratorska z uwzględnieniem akcentów świąt wielkanocnych
 • wymagania techniczne:
 • zawieszka lub podstawka
 • trwałe materiały, odporne na zniszczenia
 • każdy Uczestnik wykonuje tylko 1 pracę
 • Uczestnik na odwrocie pracy zamieszcza dane – imię, nazwisko, klasa

7. Kryteria oceny

Komisja w swojej ocenie uwzględni:

 • oryginalność i kreatywność
 • estetykę wykonania
 • wkład pracy
 • stopień nawiązania do tradycji
 • prace będą oceniane w pionach 1-3 i 4-8 I-III miejsce

8. Nagrody

 • nagrody zostaną wręczone 04.04.2023r.